CẢI TIẾN NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

SỬA CHỮA, GIA CÔNG – XỬ LÝ PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY

CHẾ TẠO MÁY PHỤ TRỢ THEO YÊU CẦU

CHẾ TẠO THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CẦM TAY THEO YÊU CẦU